Type-B: Niet-Waarneembare asbest, asbesthoudende producten. (destructief onderzoek)

Een Type-B onderzoek wordt geadviseerd wanneer tijdens het Type-A onderzoek een ‘redelijk vermoeden’ bestaat van de aanwezigheid van, niet direct waarneembaar, asbest. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij rioleringen onder het object of een verloren bekisting van een fundering.

Tijdens dit Type-B onderzoek zal destructief onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het weghalen van een plafond of muur. Van elk verdacht materiaal wordt een monster genomen. Het Type-B onderzoek onderscheid zich van het Type-A onderzoek doordat het hier gaat om asbesthoudende materialen die niet direct waarneembaar zijn en waarbij grof destructief onderzoek moet plaatsvinden.

Na asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons asbestinventarisatierapport waar u op inzichtelijke wijze kunt inzien of en waar er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. In dit rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar zich asbest bevindt.

Voorbeeldrapportage Asbestinspectie Type B

Direct een Asbestinspectie Type B aanvragen.