Type-A: Waarneembare asbest, asbesthoudende producten. (licht destructief)

De asbestinventarisatie Type A; omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Ook worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen.

Na asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons asbestinventarisatierapport waar u op inzichtelijke wijze kunt inzien of en waar er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. In dit rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar zich asbest bevindt .

Voorbeeldrapportage Asbestinspectie Type A

Direct een Asbestinspectie Type A aanvragen.