Asbestconsult:.

Het is in veel gevallen bij de constatering van asbestverdacht materiaal niet direct nodig om een uitgebreid onderzoek zoals een asbestinspectie Type A-A asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit onderzoek is vaak te uitgebreid en te kostbaar als het gaat om een eenvoudige constatering of een materiaal asbestverdacht is. Hiermee schiet deze vorm van asbestinventarisatie zijn doel voorbij.

Om dit op te lossen bieden wij het zogenoemde asbestconsult aan. Om een asbestconsult uit te voeren, vindt er altijd een beoordeling van het materiaal op de locatie plaats. Tijdens dit bezoek beoordeeld de gecertificeerde inspecteur (DIA) de toepassing en worden er indien het materiaal asbestverdacht is ook een monster wordt afgenomen om nader onderzoek op uit te voeren.

Het asbestconsult is een snelle, eenvoudige en ook relatief goedkope manier om een door u aangegeven verdacht materiaal te laten onderzoeken of het asbesthoudend is. Voor dit consult wordt er geen inspectie op locatie uitgevoerd. Het betreft hier uitsluitend een beoordeling van het door u aangegeven verdachte materiaal.

De prijs betreft de beoordeling ter plaatse en is inclusief de afname en het onderzoek van maximaal 1 asbestmonster. Mochten er in uitzonderlijke gevallen meer monsters nodig zijn dan wordt er altijd met u overlegd.

Voorbeeldrapportage Asbestinspectie Type 0

Direct een Asbestinspectie Type 0 aanvragen.