Hoe herken je asbest?

Hoe herken je Asbest?

Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, alhoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien is. Wit asbest werd het meest gebruikt. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur. Een andere aanwijzing is de leeftijd. Producten van vóór 1983 kunnen losse asbest bevatten; hechtgebonden asbest is toegepast tot 1993.

Andere informatiebronnen zijn de fabrikant of leverancier van het materiaal of de eigenaar/verhuurder van een huis. Alleen een microscopische analyse kan uitsluitsel geven of het materiaal of product werkelijk asbest bevat.

 

Verschillende typen asbestonderzoek.

Een deskundig asbestinventarisatiebedrijf kan nagaan of in een woning asbest aanwezig is. Perfectkeur is een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Voor meer informatie over de typen asbestonderzoeken klikt u hier.

Type-0: Beperkte niet-destructieve inventarisatie.
Een Type-0 (type nul) onderzoek is bedoeld als relatief goedkope indicatie voor de aanwezigheid van asbest in een woning. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is in een gebouw dat nog in gebruik is. Deze inventarisatie, ook wel bekent als quickscan, wordt uitgevoerd zonder…
Lees meer over Asbestonderzoek Type 0

Type-A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.
De asbestinventarisatie omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen. Na asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons asbestinventarisatierapport waar u…
Lees meer over Asbestonderzoek Type A

Type-B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.
Een Type-B onderzoek wordt geadviseerd wanneer tijdens het Type-A onderzoek een ‘redelijk vermoeden’ bestaat van de aanwezigheid van, niet direct waarneembaar, asbest. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij rioleringen onder het object of een verloren bekisting van een fundering.Tijdens dit Type-B onderzoek zal destructief onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan gebeuren door…
Lees meer over Asbestonderzoek Type B