Asbest

Wat is Asbest?

Asbest is een verzamelnaam. De naam Asbest wordt gebruikt voor mineralen die zijn opgebouwd uit kleine, naaldachtige vezels met een specifieke eigenschap. Het materiaal wat wordt gemaakt van deze ‘Asbestvezels’ is eigenlijk zeer goed materiaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, het heeft een hoge isolerende waarde en is bovendien relatief goedkoop.

In het verleden werd het om die redenen zeer veel gebruikt. Na verloop van tijd echter kwam men erachter dat asbest onaanvaardbare gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Het inhaleren van asbestvezels kan stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken. De verkoop en het gebruik van asbest of asbesthoudende producten is om deze redenen sinds 1 juli 1993 nagenoeg verboden in Nederland.

Twee soorten Asbest.

Asbest werd op twee manieren toegepast. Je kan eigenlijk spreken van twee soorten asbest namelijk: ‘hechtgebonden’, en ‘niet hechtgebonden’ wat ook wel ‘losgebonden’ wordt genoemd. Hechtgebonden: Een voorbeeld van hechtgebonden asbest is asbestcementplaat. Losgebonden: Een voorbeeld van losgebonden asbest is spuitasbest.
Lees meer over asbest.